Nhà hàng Phù Đổng Thiên Vương

Tổng quan của dự án:

1. Quy chuẩn logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhà hàng

2. Name card

3. Menu nhà hàng

4. Thẻ giảm giá

5. Banner khuyến mại

6. Standy, giá X sản phẩm

 

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N