Thẩm mỹ viện Việt Mỹ

Tổng quan của dự án:

1. Thiêt kế logo & hệ thống nhận diện thương hiệu

2. Name card cao cấp

3. Phong bì nhỏ, to

4, Voucher

5. Thẻ tặng

6. Banner quàng cáo

7. Menu bảng giá thẩm mỹ

8. Thẻ VIP

9. Thẻ điều trị

 

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N