Cafe T&N

Tổng quan của dự án:

1. Quy chuẩn logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhà hàng

2. Name card

3. Menu cafe

4. Menu tờ rời, menu để bàn

5. Banner khuyến mại

6. Standy, giá X sản phẩm

7. Kẹp bill

8. Order

 

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N