VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI QUẬN NAM TỪ LIÊM

Tổng quan của dự án:

1. Thiêt kế logo & hệ thống nhận diện thương hiệu

2. Name card

3. Phong bì nhỏ, to

4, Kẹp fle đựng tài liệu

5. Lịch Tết

  • Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển giáo dục
  • HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
  • Đại học tài nguyên môi trường
  • Công ty TNHH Rentokil Viet Nam
  • công ty TNHH Thương Mại và Dịch Thuật Nam Triều
  • Văn phòng Công chứng Hà Đông