Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển giáo dục

Tổng quan của dự án:

1. Name card

  • Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển giáo dục
  • HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
  • Đại học tài nguyên môi trường
  • Công ty TNHH Rentokil Viet Nam
  • công ty TNHH Thương Mại và Dịch Thuật Nam Triều
  • Văn phòng Công chứng Hà Đông