nhà hàng UMAYA Việt Nam

Tổng quan của dự án:

1. Quy chuẩn logo cho nhà hàng

2. Name card

3. Menu nhà hàng

4. Menu tờ rời

5. Order tối, order trưa

 

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N