Khách sạn Hoàng Ngọc

Tổng quan của dự án:

1. Quy chuẩn logo & hệ thống nhận diện thương hiệu

2. Name card

3. Phong bì nhỏ, to

4, Phiếu giặt là

5. Hóa đơn bán lẻ

6. Tiêu đề thư Anh - Việt

7. Menu đồ ăn Anh - Việt

8. Menu đồ uống

10. Menu Việt Nam

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N