Nhà hàng Hàng Hành

Tổng quan của dự án:

1. Quy chuẩn logo 

2. Thiêt kế menu đồ ăn

3. Thiết kế menu đồ uống

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N