Nhà hàng Hanoi Garden

Tổng quan của dự án:

1. Menu cao cấp đồ ăn

2. Menu cao cấp đồ uống

  • Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển giáo dục
  • HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
  • Đại học tài nguyên môi trường
  • Công ty TNHH Rentokil Viet Nam
  • công ty TNHH Thương Mại và Dịch Thuật Nam Triều
  • Văn phòng Công chứng Hà Đông