Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ

Tổng quan của dự án:

1. Quy chuẩn logo & hệ thống nhận diện thương hiệu

2. Name card

3. menu đồ ăn Nhật Bản

4, Banner quảng cáo

5. Banner menu đồ ăn

6. Tờ rơi

7. Decal PP dán quảng cáo

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N