Salut's Coffee

Tổng quan của dự án:

1. Quy chuẩn logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhà hàng

2. Name card

3. Menu 

6. Thẻ giảm giá

7. Banner khuyến mại

8. Standy, giá X sản phẩm

9. Tờ gấp

10. Order

11. Thẻ khách hàng thân thiết

12. Thiết kể biển bảng nhà hàng

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N