Hoàng Gia Mobile

Tổng quan của dự án:

1. Quy chuẩn logo & hệ thống nhận diện thương hiệu

2. Name card

3. Hóa đơn bán lẻ

4, Phiếu mua hàng

5. Tem vỡ

6. Voucher

7. Phiếu sửa chữa

8. Phiếu bản hành

  • Quán cafe nhà hàng Upstair
  • hoang gia auto
  • Công ty Cổ phần Đầu Tư Đèo Cả
  • Công ty CP Du Lịch & Thương Mại Quốc Tế Đông Dương
  • Hoàng Gia Mobile
  • INOGUCHI VIỆT NAM