Nhà hàng Nhật Bản makimaki Shushibar

Tổng quan của dự án:

1. Thiêt kế logo và hệ thống nhận diện thương hiệu cho nhà hàng

2. Name card

3. Menu nhà hàng

4. Bao đũa

5. Tờ khăn trải bàn

6. Thẻ giảm giá

7. Banner khuyến mại

8. Standy, giá X sản phẩm

  • Thẩm mỹ viện Việt Mỹ
  • Salut's Coffee
  • Thẩm mỹ công nghệ cao Pamas
  • Khách sạn Hoàng Ngọc
  • Nhà hàng Nhật Bản Đại Lực Sỹ
  • Cafe T&N